Opozorilo iz UKC

Gripa še ne popušča, število obolelih še vedno narašča oziroma zaradi nje je od pouka ali dela še vedno odsotnih veliko ljudi. Od 27. januarja 2017 dalje zaradi povečanega števila bolnikov z virusnimi okužbami dihal in pojava gripe ter zasedenosti oddelkov po klinikah ukinjamo obiske v celotnem UKC Ljubljana do preklica.

- Oglas -

ukc-lj

Upoštevajte njihova opozorila. V primeru, da je bolnik na paliativni oskrbi in je njegovo zdravstveno stanje takšno, da bi bližina sorodnika pripomogla k izboljšanju njegovega zdravstvenega stanja, lahko lečeči zdravnik odredi obisk ene zdrave osebe med 15. in 17. uro za 30 minut. Obiski v Enotah intenzivne terapije so do preklica ukinjeni. Individualne informacije lahko sorodniki dobijo po ustaljenem urniku od ponedeljka do petka, ki jih daje lečeči zdravnik. Urniki so objavljeni na spletni strani UKC Ljubljana.

Če je hospitaliziran otrok, ima pravico bivanja ob otroku izključno eden od staršev ali uradni skrbnik, ki je zdrav. Pri porodnicah je dovoljen obisk partnerja, če je le-ta zdrav. Bolniki, naročeni na elektivne posege, morajo biti za poseg zdravi. Če imajo znake virusnih okužb, ne bodo sprejeti.

- Oglas -

Informacije za sorodnike so dostopne samo v delovnih dneh od lečečega zdravnika, in sicer ob za to določenih urah. Informacijo o tem prejmejo sorodniki ob sprejemu bolnika v bolnišnico. Informacij o zdravstvenem stanju bolnika po telefonu pa ne dajejo.

.
- Oglas -
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -