DomovNovice in zanimivostiRadosti in stiske odraščanja

Radosti in stiske odraščanja

Pretekli teden je Zveza prijateljev mladine Slovenije v svoji Poslanici ob Tednu otroka opozorila na revščino in bedo premnogih otrok v naši državi, ki zaradi izgube zaposlitvenega statusa staršev ali skrbnikov nimajo dostopa do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, šolanja in zdrave prehrane. Slovenija je še vedno brez zakonodaje, ki prepoveduje telesno kaznovanje otrok, obstoječa zakonodaja s področja zaščite življenja, varnosti in dostojanstva otrok ni dovolj učinkovita.

- Oglas -

teden otroka

Konvencija o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta pred 23-leti in v Sloveniji, velja od leta 1992, ureja temeljna področja otrokovih pravic. Predstavlja pomemben zgodovinski mejnik in vest človeštva. Je vodilo pri oblikovanju, sprejemanju in uveljavljanju standardov zaščite, varstva in razvoja otrok. Pomembno in temeljno načelo Konvencije o otrokovih pravicah je, da so otrokove koristi temeljno vodilo za vsa ravnanja in vse odločitve v zvezi z otrokom. Države pogodbenice v največji možni meri zagotavljajo otrokovo preživetje in razvoj; varujejo otroka pred vsemi oblikami telesnega in duševnega nasilja, poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja in izkoriščanja; zagotavljajo pravico do najvišje dosegljive ravni zdravja in do storitev ustanov za zdravljenje bolezni in zdravstveno rehabilitacijo; priznavajo pravico do življenjske ravni, ki ustrezajo njegovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenem razvoju; zagotavljajo pravico do izobraževanja; pravico do počitka in prostega časa, do igre in razvedrila, primernega otrokovi starosti in do prostega udeleževanja kulturnega življenja in umetnosti.

Spregovorili so tudi o akciji Pomežik soncu, ki je bila letos zelo uspešna, in o TOM-u, telefonu za otroke in mladostnike. TOM telefon je pravzaprav edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. V letošnjem letu so uvedli novo številko 116 111 in z začetkom Tedna otroka je zaživela tudi spletna stran www.e-tom.si, preko katere imajo otroci in mladostniki v času, ko telefon ni dosegljiv, možnost postavljanja vprašanj. Najpogostejši klicatelji na TOM-ovo telefonsko številko so stari med 12 in 15 let, v večini pa so to dekleta.

- Oglas -

Teme, ki prevladujejo, so ljubezen, telesni razvoj in spolnost, vrstniki, družba in šola, telesne in psihološke težave, odvisnost in zlorabe.

V tednu otroka so povsod po Sloveniji potekale številne delavnice in predavanja, ogledi gasilskih brigad in policijskih postaj, železniškega muzeja in lutkovnih predstav. Otroci so v določenih krajih po Sloveniji tudi razstavljali svoja likovna dela, imeli medkulturne delavnice, na katerih so se učili o drugačnosti, se udeleževali joge smeha in ure pravljic ter imeli tudi eko dneve. Ni manjkalo niti ustvarjalnih delavnic in gibalnih kotičkov ter razstav starih iger in igrač. Otroci so naše največje bogastvo, zato je nujno potrebno, da opozarjamo na njihove pravice, na pomanjkanje, ki ga nekateri otroci trpijo in na to, kako lahko tudi mi pomagamo.

 

.
- Oglas -
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -