DomovBolnikova pravna varnostKako dolgo je veljavna napotnica?

Kako dolgo je veljavna napotnica?

Vprašanje se zdi preprosto, a ker se v običajnem življenju prav pri tem vprašanju hudo zapleta, bolniki pa zaradi njega po nepotrebnem brusijo pete, bi bilo pričakovati jasna navodila (vsaj zanje). Iz številnih razlogov pa je ravnanje z napotnico zapleteno. Na tem mestu se lahko le v omejenem obsegu dotaknemo nekaterih bolj pomembnih zagat v zvezi z njo (vsa so posredno ali neposredno povezana z vprašanjem, kako dolgo je veljavna).

napotnica

- Oglas -

Iz Navodila za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev z napotnico v obveznem zdravstvenem zavarovanju (elektronski dokument iz leta 1996, dosegljiv na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanja Slovenije – v nadaljevanju Zavod) izhaja, da je napotnica listina, s katero osebni ali napotni zdravnik prenašata pooblastila za ugotavljanje ali zdravljenje bolezni na druge zdravnike na isti ali višji ravni zdravstvene dejavnosti. Napotnica je dejansko finančni dokument, saj zavarovancem načeloma zagotavlja brezplačno zdravstveno varstvo (kajpak v skladu z določili Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja – POZ). Iz istega dokumenta, a tudi iz POZ izhaja, da napotnica ni potrebna za pregled pri okulistu zaradi ugotavljanja vida oziroma predpisovanja pripomočkov za vid, za pregled in zdravljenje pri specialistu – psihiatru, za sprejem doječe matere v bolnišnico (kadar je to potrebno zaradi otroka), za izbranega osebnega zdravnika (splošnega, pediatra, ginekologa, zobozdravnika) ter v primeru, ko zavarovana oseba uveljavlja nujno medicinsko pomoč. Storitve, ki jih zavarovana oseba zahteva od specialistov brez napotnice, razen gornjih izjem, je dolžna plačati sama. Takšnih stroškov ji Zavod tudi ne povrne.

Napotnica se ne uporablja za napotitev na zdravniško komisijo, na zdraviliško zdravljenje, na zdravljenje v tujino, na laboratorijske storitve in rentgenska slikanja, pri katerih ni potreben specialistični izvid, na fizioterapevtske in logopedske storitve, na storitve, ki jih opravljajo psihologi, defektologi, ortopedagogi ter za zdravljenje na domu. V opisanih postopkih se uporabljajo druge listine (na primer delovni nalog ali naročilnica).

Pravno gledano je bolnik brez napotnice tudi takrat, ko napotnica ni veljavna. Strogo formalno je veljavna takrat, ko je pravilno izpolnjena. Napotnico za uveljavljanje zdravstvenih storitev pri drugih izvajalcih lahko v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja izpolni le zdravnik, s katerim ima Zavod posredno ali neposredno sklenjeno pogodbo. Zdravnik, ki nima sklenjene pogodbe z Zavodom, ter zdravnik, zaposlen v javnem zavodu ali pri zasebniku, ki zavarovanim osebam nudi zdravstvene storitve v okviru samoplačniške ambulante, napotnice ne sme uporabiti Če napotnico vseeno izda, je zavarovana oseba sama plačnik vseh stroškov zdravstvenih storitev (za zdravljenje, vključno z zdravili, za tehnične pripomočke, prevoze z reševalnim vozilom itd.). Zavarovana oseba je sama plačnik stroškov vseh zdravstvenih storitev tudi v primeru, če sicer ima napotnico pristojnega zdravnika za opravljanje storitev v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar to uporabi pri izvajalcu, s katerim Zavod nima sklenjene pogodbe.

- Oglas -

Vsebinska veljavnost napotnice oziroma prenesenih pooblastil je omejena praviloma na dobo treh mesecev. V primerih, ko je zaradi zdravstvenega stanja ali kronične bolezni zavarovane osebe potrebno stalno sodelovanje določenega specialista, lahko pooblastilo traja največ do enega leta. Po tem roku mora zavarovana oseba predložiti novo napotnico osebnega zdravnika. Časovna omejitev začne teči z dnem, ko specialist sprejme zavarovano osebo na pregled, zdravljenje ali v obravnavo. Pogosto se pojavljajo primeri, ko se zavarovana oseba ne naroči na pregled takoj, ko ji zdravnik izda napotnico, temveč mesec ali več dni kasneje. V takih primerih neredko prihaja do zapletov zaradi vprašanja, ali je pomemben datum izstavitve napotnice.

V Navodilu št. 12 (elektronsko gradivo Zavoda) z dne 8. 4. 2003 je jasno zapisano, da prične časovna omejitev teči z dnem, ko specialist sprejme zavarovano osebo na pregled, zdravljenje ali obravnavo. Iz istega navodila tudi izhaja, da je datum izstavitve napotnice potreben in obvezen, vendar zgolj za zagotavljanje formalne pravilnosti izpolnjevanja listine. Toda to navodilo ne obravnava dovolj natančno primerov, ko napotnica iz kakršnihkoli razlogov pred pregledom pri specialistu obleži v predalu več mesecev ali na preskoku leta celo preskoči v naslednje. Ali drugače: ali je napotnica pred pregledom pri specialistu (neuporabljena napotnica) veljavna neomejeno časovno obdobje (mesece, leta?). Odgovor na slednje vprašanje leži nemara v dejstvu, da lahko pooblastilo, označeno na napotnici, traja največ eno leto, kar bi lahko vzeli kot skrajno zgornjo mejo, ko je neuporabljena napotnica še veljavna. Ker je na načelni ravni (če zdravnik ne označi drugače) veljavnost prenesenih pooblastil praviloma omejena na dobo treh mesecev, bi lahko sklepali, da je neuporabljena napotnica lahko veljavna v obdobju od treh mesecev do enega leta (odvisno od oznak na napotnici). Zdravniki običajno svetujejo bolnikom, da naj napotnico uporabijo v roku enega meseca – nasvet je namenjen preprečevanju morebitnih birokratskih zapletov pri interpretaciji veljavnosti neuporabljene napotnice.

Svetuje dr. Vojko Flis, dr. med.

Prejšnji članek
Naslednji članek
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -