DomovPrireditveKako je potekal izbor najsrčnejše za leto 2009/2010

Kako je potekal izbor najsrčnejše za leto 2009/2010

V reviji Zdravje smo od januarja do junija letos objavljali poziv bralcem, naj pošiljajo predloge za izbor in do konca letošnjega junija, kolikor časa je trajal razpis, smo v uredništvo prejeli 17  predlogov za najsrčnejšo medicinsko sestro, 5 predlogov za najsrčnejšo patronažno sestro in 2 predloga za najsrčnejšo babico.

- Oglas -

Med predlogi za najsrčnejšo medicinsko sestro je bil eden nepopoln.

Kdo so predlagane in zakaj so jih predlagali?

1. Za izbor najsrečnejše medicinske sestre so bile predlagane :

medicinske sestre
Predlagane za izbor najsrčnejše medicinske sestre za leto 2009 – 2010. Od leve Dragica Bregar iz Trbovelj, Tatjana Goričar iz Ljubljane, Dunja Grebenc iz Mokronoga, Vesna Olenik iz Ljubljane, Lučka Sladič iz Zvirč pri Tržiču, Marjanca Stajnko iz Vidanovcev pri Ljutomera, Mojca Stojan z Jesenic, Marija Špelič z Golnika, Irena Šumak iz Turnišča, Mojca Švab iz Sevnice, Marjana Tkalec iz Zgornje Hajdine, Lea Urbanc z Jesenic in Metka Zweidik iz Selnice ob Muri. Zadržane so bile Marjeta Brlogar iz Ljubljane, Amalija Buhvald iz Prevalj in Rosvita Kosi iz Ormoža. (foto: Marjana Romanović)

DRAGICA BREGAR iz Trbovelj je medicinska sestra v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje. Angel in balzam za uho – ji pravijo oskrbovanci doma –, ki pogreje še tako osamljeno dušo. Svoje delo opravlja resno, prizadevno in odgovorno. Je enako skrbna in ustrežljiva do vseh oskrbovancev. Vedno najde prijazno besedo, ki poboža vsakogar s komer spregovori.

MARJETA BRLOGAR iz Ljubljane, višja medicinska sestra, dela v obratni ambulanti Lek, enoti Zdravstvenega doma Šiška. Je vedno dobre volje, pripravljena pomagati, dobra svetovalka in tolažnica bolnikom, ki vse enakovredno obravnava. Čakajoče v čakalnici ambulante nagovarja potrpežljivo, prijazno in jim vliva optimizem, kadar so le-ti brez volje in v strahu zaradi bolezni. Z eno besedo je enkratna, so napisali predlagatelji.

- Oglas -

AMALIJA BUHVALD s Prevalj dela na oddelku za anestezijo in interno medicino v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Je najsrčnejša za mnoge Slovenjgradčane in bolnike od drugje iz Slovenije, ki se zdravijo v tej bolnišnici. Kličejo jo sestra Malčka in opisujejo kot prijazno, pravično, ljubečo do bolnikov. Takšna pa je tudi v odnosu do sodelavk in sodelavcev, skratka je prava sestra.

TATJANA GORIČAR iz Ljubljane, medicinska sestra v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani, je za Najsrčnejšo predlagana že drugič. Predlagatelji so napisali, da je s srcem pri delu v splošni in specialističnih ambulantah za posebno zahtevne skupine bolnikov. Zna ravnati z njimi, da zaznajo, da se zavzema za njih, četudi mora izreči kaj neprijetnega. Odlično pa koordinira tudi delo v ambulanti.

DUNJA GREBENC iz Mokronoga, je medicinska sestra v Zdravstvenem domu Moste Polje v Ljubljani. Bolniki in vsi, ki jo poznajo, pravijo, da je prava oseba za medicinsko sestro: strokovna, prijazna, vedno pripravljena pomagati in – kar jim je zlasti pomembno – vedno dosegljiva. Doslej si je pri delu nabrala veliko izkušenj in je zato pravi zaklad dragocenih nasvetov. Ob pravem trenutku zna poiskati pravega in nuditi ustrezno pomoč bolniku.

ROSVITA KOSI iz Ormoža je zaposlena v Zdravstvenem domu Ormož. Njena velika odlika so strokovnost, prijaznost, vljudnost, razumevanje in še bi lahko naštevali. Vedno je na voljo svojim bolnikom in drugim, ki jo potrebujejo. Z njeno pomočjo lahko bolniki hitreje okrevajo in z nasveti, ki jim jih nesebično daje, ti dobro skrbijo za svoje zdravje.

VESNA OLENIK iz Ljubljane dela kot medicinska sestra v Varstveno-delovnem centru Tončke Hočevar v Ljubljani, v enoti Zelena jama. Strokovna, natančna, prijazna, humana, vestna, zanesljiva, človeku daje občutek enkratnosti, bolnikom pomaga tudi na domu, dobra poslušalka in svetovalka … Je le nekaj od tega, kar so napisali v svojih predlogih številni predlagatelji. Ne morejo je pozabiti bolniki in sodelavci iz Zdravstvenega doma Moste Polje in iz Barsosa v Ljubljani, ter učenci, ki so bili pri njej na praksi. Starši varovancev pravijo, da je sestra Vesna Olenik nedvomno največja pridobitev Varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar. Še zlasti jih osrečuje to, da z varovanci, njihovimi večnimi otroki, ravna tako, kot bi bili to njeni otroci.

LUČKA SLADIČ iz Zvirč pri Tržiču, po poklicu medicinska sestra babica, se je po diplomi zaposlila v jeseniški porodnišnici, nato je bila 19 let patronažna sestra v Radovljici, sedaj pa dela v zasebni ordinaciji za ginekologijo in porodništvo Alojzije Anderle v Radovljici. Skrbi za nosečnice in druge uporabnice ginekoloških storitev. Uporabnicam, predlagateljicam se zdi daleč najbolj prijazna sestra, ki izstopa po strokovnosti in zavzetosti pri svojem delu.

MARJANCA STAJNKO iz Vidanovcev pri Ljutomeru je medicinska sestra v Domu starejših občanov v Ljutomeru. Njena milina bolnike pomirja in jim vzbuja upanje. Živi za svoj poklic in v njem neizmerno uživa. Zaposleni in oskrbovanci doma čutijo njeno iskreno razdajanje in jo vidijo kot strokovno in odgovorno osebo, ki se zna vedno hitro in prav odzvati na njihove potrebe in želje.

- Oglas -

MOJCA STOJAN z Jesenic, medicinska sestra v Zdravstvenem domu Jesenice, je vedno prijazna in nasmejana, nič ji ni odveč, razdaja se in žrtvuje za druge, je zanesljiva, zna prisluhniti in pomiriti, da se ob njej bolniki sprostijo in lažje prenašajo svoje težave.

MARIJA ŠPELIČ z Golnika, diplomirana medicinska sestra, je glavna sestra Kliničnega oddelka za pulmologijo v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Uspešno združuje znanje, ki si ga nenehno pridobiva z dodatnim izobraževanjem in prakso, ter zna vse to prenašati tudi na mlajše. Pomemben je njen prispevek pri uvajanju novih diagnostičnih in terapevtskih metod pri zdravljenju pljučne hipertenzije, trajnega zdravljenja s kisikom na domu in na področju presajanja pljuč. Čeprav je glavna sestra, za bolnike še vedno skrbi tudi neposredno in zna pri njih opaziti malenkosti, ki pa so pomemben podatek za zdravnike pri zdravljenju. V prostem času deluje tudi v različnih društvih. Zdravniki, drugi sodelavci, bolniki in njihovi svojci so enotnega mnenja, da je Marija oseba, zaradi katere je svet lepši in boljši in je lahko vzor drugim.

IRENA ŠUMAK iz Turnišča je diplomirana medicinska sestra, zaposlena na Srednji zdravstveni šoli Rakičan. Je strokovna, predana svojemu delu in neumorna. Svoje dragoceno znanje nesebično prenaša na dijake srednje šole in je zanje napisala že veliko poučnega gradiva. Nepogrešljiva je tudi pri delu s prostovoljci in pri pomoči invalidom.

MOJCA ŠVAB iz Sevnice, medicinska sestra v Zdravstvenem domu Sevnica, je ena najbolj priljubljenih med svojimi krajani in vsako leto med predlogi za najsrčnejšo. Predlagatelji so napisali, da je to oseba, ki si jo lahko vsakdo želi ob sebi. Pravi biser. Cenijo njeno strokovnost, ustrežljivost, delavnost in predanost poklicu. Vedno je prijazna, nasmejana, zna prisluhniti bolniku. Posebna odlika pa je dobra organiziranost ter red v ambulanti, brez čakalnih vrst. Ob družini in službi najde še toliko časa, da vodi telovadbo za srčne bolnike, večerno vadbo za ženske in rekreacijo za upokojene učitelje.

MARJANA TKALEC z Zgornje Hajdine dela kot medicinska sestra v zasebni ordinaciji za šolsko mladino in družinsko medicino Branke Andolšek Tominc na Ptuju. Predlagali so jo, ker je najbolj prijazna, z velikim srcem, čuteča, ki zna človeka spodbuditi, da ne obupuje. Je zelo topla oseba, ki te potolaži že s pogledom. Nikoli ni sitna, nedostopna. K njej bolniki radi pridejo, saj jih napolnjuje z optimizmom in srečo.

LEA URBANC z Jesenic dela kot medicinska sestra na kirurškem oddelku Bolnišnice Jesenice. Je delovna, prizadevna, poleg znanja in strokovne usposobljenosti zna ravnati z bolniki. Usede se jim v srce zaradi svoje človečnosti in razumevanja. Je nežna, prijazna in spoštljiva do bolnikov in svojcev. Vedno je pripravljena pomagati in pokaže, da so zanjo najpomembnejši.

METKA ZWEIDIK iz Selnice ob Muri je medicinska sestra na travmatološkem oddelku v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru. Predlagatelji so zapisali, da je zanje najsrčnejša, ker delo opravlja z vnemo, vestno in marljivo. Je medicinska sestra z dušo in posluhom za bolnika in njegove težave.

2. Za najsrčnejšo patronažno sestro do bile predlagane:

patronažne sestre
Za izbor najsrčnejših patronažnih sester so bile letos predlagane (od leve): Zlatka Napast iz Rač, Andreja Časar iz Hotize, Irena Filipič s Ptuja, Danica Gračan Jevtič iz Nove Gorice in Štefka Lesar iz Ormoža. (foto: Marjana Romanović)

ANDREJA ČASAR s Hotize, diplomirana medicinska sestra, ki opravlja delo kot patronažna sestra v Zdravstvenem domu Lendava. Pri svojem delu je zelo vestna, potrpežljiva in strokovna. Ima spoštljiv odnos do drugačnih ljudi. Na terenu se pri delu srečuje z različnimi bolniki, tudi invalidi, in ima do njih zelo korekten in dober odnos. Se maksimalno angažira in posveča oskrbi obolelih. Bolniki jo imajo resnično radi, kar dokazuje, da so jo že drugič zapored predlagali za najsrčnejšo patronažno sestro.

IRENA FILIPIČ s Ptuja, višja medicinska sestra, zaposlena kot patronažna sestra v Zdravstvenem domu Ptuj. Petindvajset let je skrbela za bolnike na težje dostopnem primestnem in vaškem območju mesta Ptuj, letos pa je prevzela mestno četrt. Ob izjemnem strokovnem znanju jo odlikujejo prilagodljivost, komunikativnost, občutek za pravo mero in optimizem, sposobnost psihološkega uvida v bolnika, socialni čut in empatija, ki si jo lahko dovoli, da lahko kompetentno opravlja delo na terenu. Ima dar za poučevanje, prepričevanje in tolažbo. Bolnike zna usmerjati in jim pomaga, ko že vsi obupano dvignejo roke.

DANICA GRAČAN JEVTIČ iz Nove Gorice dela kot medicinska sestra v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca na oddelku za transfuzijo, popoldan in ob vikendih pa je zasebna patronažna sestra, ki nudi oskrbo bolnikom na domu od začetka bolezni do ozdravitve ali, v najhujših primerih, do smrti. Svetuje in stoji ob strani tudi svojcem bolnikov, da lažje poskrbijo zanje. In ti poudarjajo njeno strokovnost, srčnosti in vztrajnost. Takšen način dela je enkraten v Sloveniji in zato njeno pomoč iščejo tudi drugje, ne le na goriškem območju.

ŠTEFKA LESAR iz Ormoža je patronažna sestra v Zdravstvenem domu Ormož. Je izjemna ženska, strokovna in predana poklicu. Delo opravlja z ljubeznijo, bolniki in drugi varovanci jo cenijo in se počutijo varne v njeni oskrbi. Tako starim in bolnim, kot tudi mamicam z novorojenčki zna svetovati, jih pomiriti, potolažiti in jim stoji ob strani, ko jo potrebujejo, zato ji že tretjič zapored namenjajo pohvalo, da je zanje prav ona najsrčnejša.

ZLATKA NAPAST iz Rač je višja medicinska sestra z zasebno prakso Patronažna zdravstvena nega in babištvo. Izvaja jo v skladu s koncesijsko pogodbo na področju občine Rače-Fram, in sicer v Račah. Bolnike obiskuje po naročilu zdravnika, nudi pa tudi preventivo po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predlagatelji so zapisali, da je daleč najbolj prijazna in sočutna, vedno dobre volje, veliko zna in je vedno na voljo, ko jo bolniki potrebujejo.

3. Za najsrčnejšo babico sta bili predlagani:

babici
Obe predlagani za najsrčnejši babici sta zaposleni v kranjski porodnišnici. Od leve Andreja Horžen in Mateja Eržen. (foto: Marjana Romanović)

MATEJA ERŽEN iz Kranja, diplomirana babica, dela v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. V porodnišnici si lahko porodnice izberejo babico, ki jih spremlja pri porodu, in Mateja Eržen je pogosto izbrana, saj se o njej širi glas, da je malo takšnih, kot je ona. Porod vodi strokovno in umirjeno, da poteka brez posebnih težav. Enako ravna z vsemi porodnicami, tudi ko je babica le naključno.

ANDREJA HORŽEN iz Tržiča, diplomirana babica, prav tako dela v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. Je predana, odgovorna, dosledna in tudi sama mlada mamica, zato porodnice še bolj razume in ve, kaj potrebujejo. Predlagateljice se spominjajo toplega sprejema, njene strpnosti in pozornosti, nežnih rok ter spodbudnih besed.

Ida Baš
Zaključno prireditev je odlično povezovala Ida Baš.

Ksenija Pirš
Ksenija Pirš, koordinatorka dejavnosti regijskih društev je zbrane na podelitvi pozdravila tudi v imenu Zbornice -Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Taissha
Plesalka orientalskih plesov Taissha je navdušila s svojo nežnostjo in skladnostjo gibov.
Maja Keuc
Maja Keuc, letos odkriti pevski talent, ima zares izjemen glas.

Tin Vodopivec
Smeh je pol zdravja, in da ga je bilo tudi na podelitvi nekaj, so poskrbeli stand-up komiki: Tin Vodopivec, ...

Boštjan Gorenc Pižama
... Boštjan Gorenc Pižama ...

Klemen Mauhler
... in Klemen Mauhler.

Marta Krpič,
glavna in odgovorna urednica revije Zdravje
Fotografije: Marjana Romanović

.
- Oglas -
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -