DomovZdravjeNova možnost zdravljenja pljučnega raka pri nekadilcih

Nova možnost zdravljenja pljučnega raka pri nekadilcih

Ena od največjih nevarnosti, povezanih s kajenjem, je seveda nevarnost, da zbolite za pljučnim rakom. Vendar to še ne pomeni, da so kadilci edini, ki zbolevajo za to vrsto raka. Pljučni rak je sicer precej pogostejši pri kadilcih, vendar včasih preseneti tudi tiste, ki niso nikoli prižgali cigarete. V reviji Journal of Clinical Oncology objavljena študija, ki so jo pripravili raziskovalci iz St. Louisa, nakazuje novo možnost zdravljenja te skupine obolelih za pljučnim rakom. Rešitev naj bi se skrivala v posebnih tarčnih zdravilih za zaviranje mutacij. Gre za zdravila, ki se že uporabljajo v praksi, sodeč po ugotovitvah iz omenjene študije pa naj bi bila ta zdravila učinkovita pri kar 78–92 odstotkih oseb s pljučnim rakom, ki ni posledica kajenja. 

- Oglas -

Odkrite specifične mutacije, ki so precej pogostejše pri nekadilcih kot kadilcih s pljučnim rakom

Raziskovalci so opazili, da so pri večini oseb s pljučnim rakom, ki niso nikoli kadile, prisotne specifične mutacije oziroma napake na DNK, ki stimulirajo rast tumorja. Po drugi strani pa so tovrstne mutacije prisotne samo pri približno polovici primerov oseb s pljučnim rakom, povezanim s kajenjem. Uporaba tarčnih zdravil za zaviranje teh mutacij se zdi tako še posebej obetavna pri nekadilcih. Večina genomskih raziskav pljučnega raka, izvedenih doslej, je bila osredotočena na kadilce. Redke raziskave, ki so v središče postavljale nekadilce, pa niso sistematično preučevale specifičnih mutacij. Uvodoma omenjena študija tako orje ledino na tem področju.

Smiselno bi bilo testiranje vseh potencialnih kandidatov za novo zdravljenje

Možnost uporabe zdravil za zaviranje mutacij pri nekadilcih s pljučnim rakom je sicer odvisna od biopsije oziroma od tega, ali je na voljo dovolj genetskega materiala za identificiranje ključnih mutacij. Toda čeprav zdravila morda ne bodo prišla v poštev pri vseh bolnikih, so raziskovalci prepričani, da je nujno testiranje vseh potencialnih kandidatov. Možnost za odkritje ustreznih mutacij, kar bi omogočalo selekcijo ustrezne terapije za njihovo zajezitev, je namreč pri tej populaciji precejšnja.

Pljučni rak pri nekadilcih najverjetneje ni povezan z genetskimi vzroki

Opisane ugotovitve so rezultat analize 160 tumorjev pri bolnikih s pljučnim adenokarcinomom, ki niso nikoli kadili. Zbrani podatki so bili nato primerjani s podatki kadilcev, pa tudi drugih nekadilcev. Raziskovalci so med drugim odkrili, da je šlo pri samo 7 odstotkih specifičnih mutacij, ki so bile nadpovprečno pogoste pri nekadilcih, za mutacije, ki so bile najverjetneje prisotne že ob rojstvu. Razlog za razvoj pljučnega raka pri nekadilcih se zdi tako še nekoliko bolj skrivnosten, še posebej ker so bila preučevana pljuča nekadilcev, pri katerih prav tako niso bili odkriti znaki t. i. sekundarnega oziroma pasivnega kajenja, torej pogoste izpostavljenosti tobačnemu dimu. Zanimivo je tudi to, da je rak sicer bolezen, ki je pogostejša pri moških, vendar za pljučnim rakom, ki ni posledica kajenja ali pasivnega kajenja, pogosteje zbolevajo ženske (razmerje je približno 60 : 40).

- Oglas -

Omejene možnosti uporabe imunoterapije pri nekadilcih, ki so zboleli za pljučnim rakom

Študija, objavljena v reviji Journal of Clinical Oncology, je obenem prinesla pomembne uvide, povezane z imunskim profilom tumorjev pri nekadilcih. Gre za uvide, ki bi lahko pomagali razumeti, zakaj je pri pljučnem raku, ki se razvije pri osebah, ki niso nikoli kadile, odziv na specifično obliko imunoterapije, pri kateri se uporabljajo t. i. zaviralci imunskih kontrolnih točk, tako slab. V primerjavi s tumorji kadilcev s pljučnim rakom je bilo pri tumorjih nekadilcev s to boleznijo odkritih zelo malo imunskih celic oziroma molekul, ki so »tarča« zaviralcev imunskih kontrolnih točk – zdravil, ki aktivirajo specifične imunske celice, posledično pa se telo lažje bori z rakom. Omenjena vrsta imunoterapije je torej pri nekadilcih s pljučnim rakom skorajda nemogoča, toda zdi se, da bi se lahko nova obetavna možnost za to skupino skrivala v zdravljenju, ki ga je orisala študija raziskovalcev iz St. Louisa.

.
- Oglas -
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -