DomovZdravjeOnesnaženost zraka in priporočila

Onesnaženost zraka in priporočila

Agencija RS za okolje (ARSO) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sta vzpostavila prenovljeno napovedovanje in prikazovanje podatkov o onesnaženosti zunanjega zraka. Opredelila sta stopnje onesnaženosti in priporočila za ravnanje prebivalcev ob dneh s prekomerno onesnaženostjo zunanjega zraka. Za obveščanje in opozarjanje so predvideni štirje razredi. Za sistem prikazovanja in napovedovanja pa je uveden barvni prikaz, ki je  podoben sistemom opozoril za vremenske in hidrološke pojave. Bodite pozorni na mejne indekse.

- Oglas -

Onesnažen zrak

Indeks kakovosti zunanjega zraka

Podatki o kakovosti zunanjega zraka se bodo prikazovali s pomočjo indeksa onesnaženosti zunanjega zraka. Pri razvoju indeksa sta pregledali nekatere že obstoječe indekse (Air Quality Index US EPA, Air Quality Health Index Kanade, Air Quality Health Index Madžarske, Common Air Quality Index razvit v okviru EU projekta CiteAir, Air Quality Index for Health Irske) in se odločili za način prikazovanja, ki je najbolj primeren za naše razmere .

Indeks vključuje štiri onesnaževala: delce PM10, NO2, SO2  in O3. Za vsako onesnaževalo se po določenem algoritmu vsako ura izračuna indeks. Za O3, NO2 in SO2 se uporabijo zadnje urne koncentracije, v primeru delcev PM10 pa 24-urno drseče povprečje. Stopnjo onesnaženosti zraka določa onesnaževalo z najvišje izračunanim indeksom. Na podlagi te vrednosti se stanje onesnaženost zraka uvrsti v štiri razrede: nizka, zmerna, visoka in zelo visoka. S temi razredi so povezane tudi barve: nizka onesnaženost se prikazuje z zeleno barvo, zmerna z rumeno, visoka z oranžno in zelo visoka z rdečo barvo.

- Oglas -

Za delce PM10 je predpisana dnevna mejna vrednost 50 µg/m3, ki pa je posebno v zimskem času na posameznih merilnih mestih pogosto presežena. V zimskem obdobju zato pričakujemo, da bo zrak bolj onesnažen predvsem zaradi delcev PM10. V poletnem času so najbolj problematične povišane koncentracije ozona, zato bo v tem obdobju razred onesnaženosti zraka običajno odvisen od ozona.

Prikazovanje podatkov

Podatki o kakovosti zunanjega zraka na podlagi indeksov se bodo prikazovali na spletni strani. Obnovljeni bodo vsako uro. Pod zemljevidom s slikovnimi opozorili so navedena priporočila NIJZ, vezana na vplive na zdravje. V zimskem obdobju se bodo priporočila nanašala na ravnanje prebivalcev ob povišanih koncentracijah delcev PM10, v toplejši polovici leta pa na ravnanje ob povišanih koncentracijah ozona. Napovedovanje onesnaženosti zunanjega zraka bo vezano na razred onesnaženosti. Ker je v sprejetih Načrtih za kakovost zunanjega zraka predvideno napovedovanje možnosti čezmerne onesnaženosti z delci, bodo napovedi možnosti za preseganje podane v tekstovni obliki pod slikovnimi napovedmi.

Obveščanje v primeru delcev PM10

ARSO bo občinam in NIJZ poslal elektronsko pošto ob pričakovanih dnevnih koncentracijah delcev PM10 nad 40 µg/m3. Medije bo obveščal preko elektronske pošte ob pričakovanih dnevnih koncentracijah PM10 nad 75 µg/m3. V tem primeru bo objavljeno tudi oranžno opozorilo na spletu. V primeru visoke in zelo visoke onesnaženosti pa bo ARSO objavil opozorilo tudi na svoji osrednji spletni strani.

.
Prejšnji članek
Naslednji članek
- Oglas -
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -