DomovBolnikova pravna varnostSam moram plačati invalidski voziček in boljšo protezo

Sam moram plačati invalidski voziček in boljšo protezo

Zaradi bolezni sem izgubil nogo pod kolenom. Ker imam tudi druge bolezenske težave, sem zaprosil za električni voziček, ki bi ga lahko v celoti nadzoroval zgolj z majhno ročico. Tega pripomočka mi sploh ne priznajo. Na pritožbo sem dobil odgovor, da sem glede na svojo bolezen na stroške obveznega zavarovanja upravičen zgolj do standardne proteze, ki pa po moji presoji zame ni ustrezna. Za ustreznejšo protezo bi moral doplačati, nakup vozička pa bi moral v celoti kriti iz lastnega žepa. Kaj lahko storim?

- Oglas -

invalidski voziček

Medicinsko-tehnični pripomočki so sredstva, potrebna za zdravljenje ali medicinsko rehabilitacijo. Mednje sodijo tudi proteze udov in različne vrste invalidskih vozičkov. Pravico do medicinsko-tehničnih pripomočkov določata Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Zakon) in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila). Na osnovi teh predpisov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod) zagotavlja zavarovanim osebam uresničevanje pravic do medicinsko-tehničnih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Natančneje so vrste pripomočkov ter bolezni in zdravstvena stanja zavarovanih oseb, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinsko tehnični pripomoček, opredeljeni v posebnem pravilniku. Določila tega pravilnika so sorazmerno zelo natančna in v podrobnostih opredeljujejo, kdaj in do katerega pripomočka je bolnik upravičen, še posebej, ko ge za posebne proteze udov ali posebne invalidske vozičke na elektromotorni pogon.

Vsak medicinsko-tehnični pripomoček ima svoj standard, s katerim je določena njegova cena, material, iz katerega je izdelan, in trajnostna doba. V primeru, da zavarovana oseba s posebno izjavo pri dobavitelju zahteva ali predhodno soglaša, da se ji izda boljši, kakovostnejši oziroma dražji pripomoček, kot to določa standard, mora razliko med zneskom cenovnega standarda in dejansko ceno plačati sama.

- Oglas -

Zavod zagotavlja plačilo medicinsko-tehničnih pripomočkov v njihovi celotni vrednosti tudi v okviru dogovorjenega standarda le posameznim skupinam bolnikov. Mednje sodijo otroci, učenci, študenti ter otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter zavarovane osebe invalidi s priznano najmanj 70-odstotno telesno okvaro po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Tako plačilo je zagotovljeno tudi zavarovanim osebam, starejšim od 75 let, osebam, ki izpolnjujejo dohodkovni pogoj za pridobitev dajatev po predpisih o socialnem varstvu, in zavarovanim osebam, katerih izdatki za doplačilo k storitvam iz obveznega zavarovanja v posameznem koledarskem letu presežejo znesek, ki ga določi Zavod.

Zavod zagotavlja plačilo medicinsko-tehničnih pripomočkov v njihovi celotni vrednosti (a le v določenem standardu!) tudi v primerih zdravljenja določenih bolezni, med katere sodijo maligne, mišične in živčno-mišične bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, multipla skleroza, poklicne bolezni in še nekatera druga bolezenska stanja.

Medicinsko-tehnične pripomočke, ki so potrošnega značaja, in pripomočke, potrebne pri zdravljenju in negi na domu, predpisuje izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe. Zahtevnejše pripomočke predpisuje zdravnik specialist s svojega delovnega področja. Najzahtevnejše pripomočke, pri katerih je potrebna skupinska obravnava zavarovane osebe in individualna prilagoditev pripomočka, pa predpisuje zdravnik specialist Inštituta RS za rehabilitacijo. Zavod lahko za predpisovanje posameznih vrst pripomočkov pooblasti posamezne zdravnike specialiste. Te pripomočke lahko predpisujejo izključno ti zdravniki.

Proteza za ud, ki je nadstandardna, sodi med najzahtevnejše pripomočke. Enako velja za vse vrste invalidskih vozičkov na elektromotorni pogon. Za slednje so predpisani še drugi pogoji. Najbolj preprost voziček na elektromotorni pogon je mogoče na stroške zavoda predpisati osebam s paralizo ali izredno oslabelostjo zgornjih udov, bolj zapleten in tehnološko izpopolnjen voziček pa je na primer mogoče predpisati zgolj bolnikom, ki so pri ohromelosti spodnjih udov stalno vezani na voziček, ali bolnikom, ki ne morejo hoditi ob tem pa imajo ohromelost oziroma hudo prizadetost zgornjih udov. Iz vašega pisma ni mogoče razbrati, ali je vaša bolezen take narave, da bi upravičevala pridobitev tudi najbolj preprostega vozička na motorni pogon. V primeru, da se z odločitvijo Zavoda ne strinjate, lahko vložite pritožbo, o kateri odloča zdravstvena komisija. Če se tudi z odgovorom (odločbo) komisije ne strinjate, je v zadnji stopnji možna pritožba na upravno sodišče, pri čemer je pomembno, da upoštevate roke. Postopek je lahko zapleten, zato v zelo spornih primerih ni odveč posvet z odvetnikom.

Svetuje dr. Vojko Flis, dr. med

.
- Oglas -
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -