DomovBolezni in simptomiSlovenija ima strategijo obvladovanja demence

Slovenija ima strategijo obvladovanja demence

Strategija povzema bistvene elemente in zaveze, ki jih vsebujejo dokumenti, sprejeti na ravni EU in Svetovne zdravstvene organizacije, kakor tudi strategije s področja obvladovanja demence v drugih državah. Predstavlja temeljni dokument, ki omogoča usklajen in celostni pristop vseh deležnikov pri reševanju problema demence in sorodnih stanj.

- Oglas -

demenca

Namen strategije je zagotovitev preventivnih ukrepov, zgodnje odkrivanje bolezni ter primeren standard zdravstvene in socialne zaščite in zdravstvene oskrbe oseb z demenco. Izhaja iz spoznanja, da so osebe z demenco posebej ranljiva ciljna skupina, ki se zaradi demografskih sprememb in staranja prebivalstva hitro povečuje, pri tem pa se osredotoča na posameznika in njegove potrebe, kar zahteva usklajeno in odzivno delovanje države in multidisiplinaren pristop obravnave.

V Strategiji so navedena strateška področja v zvezi z obravnavo oseb z demenco, in sicer:

  • ozaveščanje in zmanjševanje stigme bolezni,
  • zgodnja diagnoza in nadaljnja celostna obravnava oseb z demenco,
  • dostopnost do zdravljenja in zdravljenja z antidementivi,
  • zagotavljanje dostopnosti do socialnovarstvenih storitev in individualne ter celostne obravnave,
  • paliativna oskrba oseb z demenco, itd..

Demenca je kronična napredujoča bolezen, ki prizadene možganske celice, odgovorne za spomin, mišljenje, orientacijo, razumevanje, računske in učne sposobnosti, sposobnosti govornega izražanja ter presoje. Najpogostejša oblika demence je Alzheimerjeva bolezen, ki predstavlja več kot 2/3 demenc.

- Oglas -

Na svetu je več kot 44 milijonov bolnikov z demenco, v Evropi več kot 9 milijonov, v Sloveniji pa več kot 32 tisoč. Zanje skrbi vsaj trikrat toliko ljudi.

Demenca traja od 10 do 15 let in je z vidika javnega zdravstva ena najdražjih bolezeni ter veliko ekonomsko in socialno breme za družbo, zato mora postati ena od prioritet javnega zdravstva.

M.K.

.
- Oglas -
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -