DomovZelena stranEkološki otoki

Ekološki otoki

Ljudje imamo velik vpliv na okolje in tega se vse bolj zavedamo. Odraz te ozaveščenosti je priljubljenost ekoloških otokov. Ekološki otoki so mesta v strnjenih naseljih, kjer so postavljeni zabojniki za različne vrste odpadkov, ki se lahko predelajo in ponovno uporabijo pri proizvodnji novih izdelkov.

- Oglas -

ekološki otoki

Kaj pridobimo z zbiranjem ločenih odpadkov?

Ločeno zbiranje smeti omogoča vračanje velikega deleža odpadkov nazaj v uporabo, s čimer zmanjšujemo količine odloženih odpadkov na deponijah, kar predstavlja okoljevarstveno korist ekoloških otokov. Ravno zaradi svoje okoljevarstvene funkcije pa so tako poimenovani. Z njimi zmanjšujemo tudi izrabo naravnih virov surovin, posledično pa tudi porabo energije za njihovo pridobivanje. Z vsem tem pa seveda prispevamo k bolj čistemu in urejenemu življenjskemu okolju.

Navodila za odlaganje odpadkov na ekoloških otokih

Ekološki otoki postajajo vse bolj številčni in priljubljeni, kajti vse več ljudi reciklira. Kljub temu pa je še vedno precej takih, ki se pripeljejo na ekološki otok in tam pustijo odpadke kar v vrečah ali pa ne upoštevajo navodil in odpadkov ne razvrščajo v zanje primerne zabojnike. Ne bodite takšni, vzemite si minuto časa in se potrudite razvrstiti odpadke pravilno.

- Oglas -

Na vsakem ekološkem otoku so postavljeni vsaj trije tipi zabojnikov, v katere lahko odlagamo steklo, plastiko in papir, ponekod pa tudi za biološke odpadke in posebej za embalažo. Koliko se jih bo postavilo, je odvisno od lokalne uprave. Med seboj se razlikujejo po barvah pokrovov in opisih uporabe, ki so nalepljeni na sprednjih straneh zabojnikov. Imajo tudi posebne odprtine za odlaganje odpadkov, zato moramo odpadke najprej urediti v ustrezno obliko (primer kartonaste škatle), umazane odpadke pa predhodno ustrezno očistiti (primer jogurtovih lončkov).

Torej, skoraj vse, kar se v vašem gospodinjstvu znajde med odpadki, lahko ločeno odlagate na opremljenih ekoloških otokih. Vseeno pa obstajajo odpadki, ki jih tam ne smemo odlagati. Tako v zabojnike namenjene zbiranju stekla ne smemo odlagati okenskega, avtomobilskega in drugega ravnega stekla, ogledal, kristalnega in zaslonskega stekla, karbonsko in laboratorijsko steklo, keramične izdelke, steklo svetil ipd. V zabojnike za papir ne smemo odlagati papirnate in kartonske embalaže ter posode za enkratno embalažo, če je nismo predhodno ustrezno očistili in iz nje odstranili živila; povoščen in plastificiran papir, tapete, umazan ter navlažen papir in karton ipd. V zabojnike za embalažo pa nikakor ne sodijo aluminijska folija, plastične in kovinske votle embalaže nevarnih snovi oziroma njihovi ostanki,  kot so motorna olja, sredstva za zaščito rastlin, barve, laki.

Sodoben človek prihaja vse bolj do spoznanja, da varovanje okolja ni le modna muha, ampak veliko več, je življenjska nuja, saj je dom vseh nas Zemlja, katero moramo skupaj varovati.

Ravno odpadki pa so eden izmed ključnih sodobnih okoljskih problemov. Kljub vse večji priljubljenosti ločevanja odpadkov in uporabe ekoloških otokov, se še vedno najdejo takšni, ki mislijo, da je dodaten trud z ločevanjem odpadkov odveč. Tu smo navedli kar nekaj dejstev in razlogov, da temu ni tako. Vsak človek ima torej kot posameznik velik potencial, da ravna okolju prijazno, kako ga bo izkoristil pa je še vedno najbolj odvisno od njegovih vrednot in vrednot družbe, v kateri živimo.

.
Prejšnji članek
Naslednji članek
- Oglas -
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -