DomovBolnikova pravna varnostPo operaciji je še slabše zaradi številnih zapletov

Po operaciji je še slabše zaradi številnih zapletov

Kaj storiti, če je po operaciji še slabše zaradi številnih zapletov? Pregledan sem bil pri urologu, ki je ugotovil, da imam na levi strani ponavljajočo se vodeno modo (hidrokelo). Zaradi tega sem že bil operiran, a je bila, kot kaže, prva operacija neuspešna. Z urologom sem se dogovoril za ponovno operacijo in bil tudi ponovno operiran. Po posegu sem ugotovil, da me ni operiral zdravnik, s katerim se za poseg dogovoril. Brez moje privolitve so zamenjali kirurga! Prav tako se stanje po posegu ni izboljšalo, nasprotno – celo slabše je kot pred operacijo. Kaj lahko storim?

- Oglas -

zdravnik in pacient

Pomemben sestavni del bolnikove pravice do sodelovanja v procesu zdravljenja je bolnikova pravica do proste izbire zdravnika (5. člen Zakona o pacientovih pravicah – ZPacP) in pravica vedeti, kdo ga zdravi in kdo sodeluje pri zdravljenju (23. člen ZPacP). Prosta izbira zdravnika sicer ni absolutna. V praksi je povezana tudi z zmožnostmi določene ustanove, da vsakodnevno zagotavlja ustrezno število zdravnikov določene specialnosti. Zakon v 10. členu govori, da je zdravnik praviloma vezan na bolnikovo izbiro. Ta člen obravnava tudi zavrnitev bolnikove izbire, nič pa posebej ne govori o prenosu izbire na drugega zdravnika. V praksi se namreč lahko dogodi, da bolnika sprejme en zdravnik, operira pa drugi. Zakon takega primera izrecno ne obravnava, iz obstoječih členov pa je mogoče izpeljati zaključek, da mora biti bolnik pred posegom o tem obveščen. Pri večjih kirurških posegih v telo dobi namreč pravica do izbire zdravnika poseben pomen, saj mora bolnik za take posege podpisati pisno privolitev. Zakon zahteva, da je privolitev svobodna, brez prisile in podpisana po obsežnem pojasnilu. Pojasnilo mora vsebovati tudi možna tveganja, stranske učinke ter druge morebitne neprijetnosti predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja. Povsem mogoče je, da se bolnik ob pojasnjenih tveganjih za določen poseg odloči zgolj zaradi tega, ker zaupa izbranemu zdravniku in ker sodi, da je zgolj z izbranim zdravnikom mogoče tveganja zmanjšati na najmanjšo možno mero. Nemara pri nekem drugem zdravniku takih tveganj ne bi bil pripravljen sprejeti in pisne privolitve v poseg ne bi podpisal. Ali drugače: posameznik lahko svobodno odloča le, če je ustrezno obveščen. V nasprotnem primeru njegova odločitev za poseg ni več svobodna in s tem postaja vprašljiva tudi njena veljavnost. V komentarju k ZPacP je zapisano, da mora zdravnik, ki daje pojasnilo, bolniku nedvoumno povedati, ali bo poseg opravil sam ali kdo drug. Ta pravica izhaja iz 5. člena ZPacP (pravica do proste izbire zdravnika). Če to dejstvo bolniku zamolči in daje vtis, kot da bo poseg opravil sam, utegne biti bolnikova privolitev neveljavna. To lahko vodi v odškodninsko odgovornost zdravnika, v posebnih okoliščinah pa tudi v odgovornost za kaznivo ravnanje. Bolnik namreč v takih okoliščinah ravna v zmotni predstavi o temeljnih točkah dogovora in kajpak tudi o morebitnih posledicah ter v taki zmoti tudi podpiše privolitev. Iz pravnega zornega kota lahko namreč bolnikovo privolitev razveljavijo vse napačne predstave o katerikoli okoliščini, ki se nanaša na dogovor med njim in zdravnikom.

Ob tem je treba poudariti, da je pojasnilo pred posegom po zakonu zdravnikova dolžnost. Zdravnik mora vse, kar sodi k pojasnilu pred posegom, bolniku razložiti in pojasniti ne glede na to, ali je bolnik pojasnilo zahteval. Bolnik ni dolžan iskati zdravnika in od njega zahtevati pomembne podatke. Zdravnik je dolžan poiskati pot do bolnika in mu pomembna dejstva pojasniti. Zamenjava zdravnika pred načrtovano operacijo je pomemben podatek.

- Oglas -

Vsekakor se lahko pritožite v ustanovi, kjer je bil poseg opravljen. Mnogokrat je mogoče na tej ravni nesporazume pojasniti in nemara zbližati različna stališča, ki se ob takih pritožbah vedno pojavljajo, in potlej sporazumno poiskati rešitev. Če tej pritožbeni poti ne zaupate, se lahko pritožite neposredno pri varuhu bolnikovih pravic. Če pa so po drugi operaciji resnično ostale trajne posledice, ki jih je mogoče pripisati menjavi kirurga, ostajajo odprte tudi druge pravne poti, kjer pa boste, če se zanje odločite, potrebovali pomoč pravnega strokovnjaka.

.
- Oglas -
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -