DomovZdravjePorast mišje mrzlice!

Porast mišje mrzlice!

V letošnjem letu je Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinske fakultete v Ljubljani, laboratorijsko potrdil in do 10. 7. 2017 epidemiološki službi prijavil že 57 primerov hemoragične mrzlice z renalnim sindromom in sicer pri 44 moških in 13 ženskah. Bolniki prihajajo iz že znanih žarišč mišje mrzlice in sicer 21 iz mariborske, 12 iz novomeške, 10 iz ljubljanske zdravstvene regije, 4 primeri iz novogoriške regije,3 primeri iz murskosoboške po 2 iz celjske, kranjske in ravenske, ter en primer iz  koprske zdravstvene regije. Vseh sedeminpetdeset bolnikov je bilo hospitaliziranih, umrl ni nihče.

misja mrzlica

- Oglas -

Takoj se seveda vprašamo, kako se zaščititi?

Nasveti za preprečevanje okužb z virusom mišje mrzlice v domačem okolju:

 • poskrbimo, da glodavcem preprečimo dostop v hišo,
 • poskrbimo za varno odstranjevanje odpadkov hrane, da ne privabljamo glodavcev,
 • živila in pijačo hranimo v zaprtih posodah, da preprečimo morebitne okužbe,
 • izvajamo redno deratizacijo,
 • pri čiščenju dalj časa zaprtih prostorov upoštevamo naslednje:
 • pred začetkom čiščenja temeljito prezračimo prostor tako, da na stežaj odpremo vsa okna in vrata za najmanj 30 min. V času prezračevanja nismo v prostoru.
 • med tem pripravimo raztopino klornega razkužila, kjer enoto razkužila (npr. Varikine), zmešamo z 10 enotami vode. Če uporabimo že pripravljeno razkužilo, upoštevamo navodila proizvajalca.
 • površine, kjer so iztrebki ali mrtve miši, razkužimo s pomočjo razpršila, v katerem je pripravljeno razkužilo. Lahko uporabimo pršilke porabljenih čistilnih sredstev. Minimalni čas delovanja razkužila je 5 minut.
 • pri delu si zaščitimo roke z rokavicami iz lateksa. Razkužene iztrebke ali mrtve glodavce poberemo s papirnato brisačo in jih odstranimo v vrečko in odvržemo med komunalne odpadke Po odstranitvi poginulih glodavcev in iztrebkov, razkužimo še ostale površine in predmete, ki so lahko onesnaženi z iztrebki in so zato kužni.
 • po razkuževanju je potrebno prostor in površine še mokro očistiti. Pri tem pazimo, da ne pride do dvigovanja prahu, v katerem so iztrebki glodalcev in njihovih ostankov.
 • po končanem razkuževanju in čiščenju odstranimo uporabljene rokavice v vrečko za smeti med splošne komunalne odpadke ter si roke temeljito umijemo z vodo in milom.
 • če najdemo veliko število poginulih miši v prostorih, kjer se nahajajo rejne živali (hlevi), obvestimo pristojnega veterinarja.

Pri bivanju v naravi:

 • pazimo, da zaščitimo hrano in pijačo pred glodavci,
 • hrane ne puščamo na tleh,
 • ne pijemo vode iz izvirov v naravi,
 • ne poležavamo na golih tleh,
 • skrbimo za higieno rok.

Pri opravljanju (poklicno) dela v naravi:

 • pri delu v naravi pazimo na svoje osebne stvari in jih ne puščamo dlje časa nezaščitene na tleh,
 • ne poležavamo in posedamo na golih tleh,
 • pri delu, pri katerem se zelo praši, uporabljamo zaščitno masko,
 • ne pijemo vode iz izvirov v naravi,
 • skrbimo za higieno rok predvsem po opravljeni potrebi in pred hranjenjem,
 • poskrbimo, da odstranimo ostanke hrane, ki privabljajo glodavce.
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -