DomovKlub MamaZnanstveniki sporočajo: plačan porodniški dopust je izjemno pomemben

Znanstveniki sporočajo: plačan porodniški dopust je izjemno pomemben

Pravica do plačanega porodniškega dopusta se zdi ena najpomembnejših pridobitev za zaposlene ženske. Vendar pa v mnogih državah to na žalost še vedno ni dojeto kot pravica, ampak kot nekakšen luksuz, ki si ga lahko privoščijo le redke novopečene matere. Med države, kjer je to področje vse prej kot urejeno, sodijo tudi Združene države Amerike. Tam naj bi se kar 23 odstotkov žensk na delo vrnilo že v roku 10 dni od poroda. Mnenju, da je dovolj dolg plačan porodniški dopust izredno pomembno tako za mamo kot za otroka, se pridružujejo mnogi strokovnjaki. Metaanaliza, ki je bila pred kratkim objavljena v reviji Harvard Review of Psychiatry, izpostavlja tako pozitivne vplive na duševno kot telesno zdravje …

- Oglas -

Manj razpoloženjskih nihanj in zmanjšana nevarnost za poporodno depresijo

Metaanaliza je zajemala podatke, pridobljene s 26 različnimi raziskavami. Na podlagi analize podatkov so znanstveniki ugotovili, da obstaja izrazita povezava med plačanim porodniškim dopustom in nižjim tveganjem za poporodno depresijo. Ženske, ki so upravičene do plačanega porodniškega dopusta, imajo nasploh manj težav z razpoloženjem od tistih, ki te pravice nimajo.

Porodniški dopust in zakaj je pomemben

Porodniški dopust olajša vzpostavitev zdrave vezi in prispeva k poznejšemu učnemu uspehu otroka

Kot je bilo mogoče sklepati, je analiza podatkov razkrila tudi, da plačan porodniški dopust pomeni več interakcij med mamo in otrokom, zato se med njima lažje vzpostavi vez oziroma zdrava oblika navezanosti. Raziskovalci pa so odkrili celo povezavo s plačanim porodniškim dopustom in kasnejšim učnim uspehom otrok. Otroci tistih mater, ki so imele po porodu možnost plačanega porodniškega dopusta, so bili v povprečju akademsko uspešnejši. Čeprav bi se lahko na prvi pogled zdelo, da v tem obdobju intenzivnejše ukvarjanje z otrokom nima bistvenega vpliva na to, kako uspešen bo v šoli, pa se očitno že v prvih mesecih življenja ustvari pomembna osnova. Tu je sicer treba upoštevati tudi to, da imajo otroci žensk, ki so imele pravico do plačanega porodniškega dopusta, najverjetneje tudi pozneje boljše pogoje za uspehe na področju izobraževanja. Znano je namreč, da je socialno-ekonomski status eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na učni uspeh.

Manj potreb po poznejših hospitalizacijah mame ali otroka

Kot smo omenili, se je pokazala tudi povezava med plačanim porodniškim dopustom in telesnim zdravjem otroka in matere. Ta povezava je bila med drugim vidna pri potrebi po hospitalizacijah po porodu. Ženske brez pravice do plačanega porodniškega dopusta so morale biti zaradi poporodnih težav pogosteje hospitalizirane, podobno pa je veljalo tudi za njihove otroke.

- Oglas -

Plačan porodniški dopust pomeni več možnosti za daljše obdobje dojenja

Zelo pomembno področje, na katerega ima porodniški dopust izjemno velik vpliv, pa je tudi dojenje. Metaanaliza je tudi v tem primeru ponudila dokaze za tisto, kar je bilo pričakovano: plačan porodniški dopust poveča možnost za to, da bo ženska dojila otroka, obenem pa to prispeva k daljšemu obdobju dojenja. Kot je znano, ima dojenje številne pozitivne vplive na otroke. Med najpomembnejše zagotovo sodi to, da dojenje pomembno pripomore h krepitvi imunskega sistema. Otrokov organizem se tako lažje spopada s potencialnimi tujki.

Pozneje zelo koristen tudi starševski dopust za očete

Smiselnost pravice do plačanega porodniškega dopusta je torej podprta tudi s številnimi znanstvenimi dokazi. Če je vsaj v prvih mesecih po porodu plačan dopust še posebej pomemben za ženske, ki so rodile, saj omogoča hitrejše okrevanje, pa obstajajo seveda tudi številni pozitivni učinki tega, da se plačan starševski dopust kasneje omogoči tudi očetom.

Preberite tudi: Dojenje – zakaj je pomembno in kakšne težave se lahko pojavijo

.
- Oglas -
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -