DomovBolnikova pravna varnostZdravstveno zavarovanje za pot v tujino

Zdravstveno zavarovanje za pot v tujino

Katere stroške medicinske oskrbe krije na potovanju v tujino obvezno zdravstveno zavarovanje?

zdravstveno zavarovanje

S prihajajočim poletjem vsako leto narašča število potovanj v tujino, hkrati z njimi pa se ponavljajo vprašanja o tem, kdo krije stroške medicinske oskrbe v tujini v primerih, ko je to potrebno. S pravnega zornega kota je vprašanje lahko zapleteno, v praksi pa se lahko zaplete še huje. Večina tovrstnih zapletov je posledica slabe obveščenosti pred potovanjem.

- Oglas -

Ko gre za obvezno zdravstveno zavarovanje, je v določenem obsegu in pod določenimi pogoji veljavno v vseh državah Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Zavarovana oseba lahko uveljavlja pravice do zdravstvenih storitev v tujini v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in s Pravili o obveznem zdravstvenem zavarovanju oziroma pravnim redom EU, ki velja za države članice EU in EGP ter Švico. Obvezno zdravstveno zavarovanje loči več vrst bivanja v tujini (potovanje, začasno bivanje, študij, stalna naselitev ipd.). Omejili se bomo zgolj na zasebna potovanja v tujino. Za potovanja v omenjene države si mora popotnik priskrbeti tako imenovano evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Vsak zavarovanec jo lahko dobi na območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS (ZZZS). Kartico je treba naročiti pravočasno! ZZZS svetuje, da se kartica naroči vsaj štiri delovne dni pred načrtovanim potovanjem. V državah članicah EU in EGP ter Švici so slovenske zavarovane osebe s to kartico upravičene do zdravstvenih storitev, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, pri čemer se upošteva narava storitev in pričakovana dolžina bivanja v drugi državi članici. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki sprejme osebo na zdravljenje, pri čemer je ključnega pomena opredelitev pričakovane dolžine bivanja v tujini, saj je zavarovana oseba, ki dalj časa biva v drugi državi članici (npr. študentje na študiju v tujini, delavci na delu v tujini, iskalci zaposlitve) upravičena do večjega obsega pravic kot oseba, ki biva v drugi državi članici krajši čas (npr. osebe na službenem ali zasebnem potovanju).

To pomeni, da mora zdravnik na podlagi evropske kartice osebi nuditi zdravstvene storitve v takem obsegu, da se ji zgolj zaradi zdravljenja ni treba vrniti v pristojno državo pred potekom nameravanega bivanja v drugi državi članici EU, EGP in Švici. Evropska kartica ne pokriva stroškov zdravljenja oziroma poroda v državah članicah EU, EGP ter Švici, če je bil namen bivanja zavarovane osebe v teh državah zdravljenje oziroma porod. Zavarovanje velja v vseh javnih zdravstvenih zavodih. Pri zasebnikih načeloma ne velja. ZZZS bo v upravičenih primerih praviloma kril stroške zdravljenja v obsegu, kot bi ga pričakovali pri enakem zdravljenju v RS.

Z Republiko Hrvaško, Republiko Makedonijo ter Bosno in Hercegovino ima Republika Slovenija sklenjeno posebno meddržavno pogodbo. Vendar so slovenske zavarovane osebe na osnovi kartice evropskega zdravstvenega zavarovanja upravičene le do nujnih zdravstvenih storitev, in sicer po predpisih posamezne države. V ostalih državah (Srbija, Črna gora, ZDA, Južnoafriška republika itd.) kartica evropskega zdravstvenega zavarovanja ni veljavna in je treba zdravstvene storitve plačati iz lastnega žepa, nato pa se lahko zaprosi za povračilo stroškov na pristojni območni enoti ZZZS. Sam zavod (ZZZS) za take primere svetuje komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini. To zavarovanje je mogoče skleniti pri različnih ponudnikih in ga je smiselno skleniti tudi za potovanja v države EU, EGP ter Švico. Pri obveznem zdravstvenem zavarovanju se namreč lahko zaplete pri vprašanju, kaj je upravičeni primer. Zaplete se lahko tudi pri morebitnih prevozih in pri stroških zdravljenja ali dodatnih stroških, ki pri enakem obsegu zdravljenja v RS ne bi nastali.

Toda tudi pri sklenitvi komercialnega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini je treba biti previden. Ponudniki ponujajo različne pakete z različnimi omejitvami. Posebej pomembne so tako imenovane splošne in posebne izključitvene obveznosti zavarovalnice. Načeloma noben izmed ponujenih paketov ne pokriva stroškov zdravljenja oziroma poroda, če je bil namen bivanja v tujini zdravljenje oziroma porod. Praviloma so izključene obveznosti zavarovalnice za stroške, ki so posledica tako imenovanega medicinskega turizma. Običajno so prav tako izključene obveznosti zavarovalnice za stroške, ki so posledica zdravljenja v RS. Zavarovalnica lahko tudi omeji ali izključi obveznosti za stroške, ki nastanejo zaradi izvajanja športnih aktivnosti na profesionalni osnovi, pri treningu za uradno tekmovanje ali razstavo. Pri posebnih izključitvenih obveznostih je treba posebno pozornost posvetiti morebitnim stroškom prevozov. Zgolj helikoptersko reševanje ali prevoz sta na primer lahko tako draga, da sama zase zlahka presežeta zavarovano vsoto. Ali drugače: izbor vrste zavarovanja je treba prilagoditi namenu in cilju potovanja. Za sklenitev tovrstnega zavarovanja si je treba vzeti vsaj toliko časa kot za izbor turističnih znamenitosti, ki si jih želimo ogledati.

- Oglas -

Svetuje dr. Vojko Flis, dr. med.

.
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -