DomovKlub MamaDojenje in trajnostni razvoj

Dojenje in trajnostni razvoj

Svetovni teden dojenja, ki ga obeležujemo od 1. do 7. avgusta 2016, letos poteka v znamenju premisleka o pomenu dojenja za trajnostni razvoj.

- Oglas -

Dojenje

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so že leta 2014 ob Svetovnem tednu dojenja opozorili, kako je ob osredotočanju na materino mleko kot dragocenega vira za dobro otroka, pomembno osvetliti dojenje tudi z vidika blagostanja planeta.

Številni sodobni znanstveni izsledki govorijo o pomembnosti dojenja za zdravje otroka in matere, pomen dojenja pa sega onstran individualnih zdravstvenih koristi. Če govorimo o okoljski pravičnosti, o tem, da naj človeštvo zmerno, učinkovito in smiselno rabi vire, ki so na voljo vsem živim bitjem, velja, da je človeško (materino) mleko namenjeno človeškim otročičkom. Da bi matere dojile svoje otroke, potrebujemo ozaveščenost o pomenu dojenja za sonaraven razvoj zdrave skupnosti v zdravem okolju.

- Oglas -

Odgovorno ravnanje z viri pomeni tudi omogočanje in varovanje dobrih praks dojenja. Ob tem pa se je treba posvetiti vprašanju, kaj matere potrebujejo za uresničevanje odločitve, da bodo dojile. Ukrepi za pomoč in podporo dojenju pomenijo delovanje na različnih področjih in ravneh, vključno s prepoznavanje posameznih ovir in njihovo odstranitvijo. »Na ravni posameznice, ožjega in širšega okolja in družbe ter kulture obstajajo ovire dojenju, kot so na primer pomanjkljive ali napačne informacije, znanja in spretnosti, osebnostne lastnosti kot sta sramežljivost ali pomanjkanje samozavesti, delovne in študijske obveznosti, dolžnosti skrbi za druge bližnje, časovne ovire, pomanjkanje podpore partnerja, družine, prijateljev, neustrezne prakse obporodne skrbi, ki ne podpirajo fizioloških procesov ali jih motijo z nepotrebnimi ukrepi in posegi, kulturna pričakovanja, da bo dojenje »nevidna« in zasebna dejavnost, ki ne sodi v javni prostor,« je povedala dr. Zalka Drglin z NIJZ in dodala, da je skoraj vse ovire možno preseči ali jih razgraditi.

Pri tem je pomembno naslednje:

  • informiranost in ozaveščenost različnih ciljnih skupin
  • ustrezna podporna mreža – družinski člani, lokalna skupnost, nevladne organizacije, ustrezno delovno okolje, svetovalke za informiranje in neposredno pomoč ter podporo pri dvomih in težavah, zdravstveni in drugi strokovnjaki s sodobnimi in medsebojno usklajenimi informacijami, …
  • ustrezni pogoji za izvajanje dobrih praks dojenja – fiziološki potek nosečnosti, poroda in poporodnega časa s prepoznavanjem potreb novorojenčka in matere in omogočanje njihovega zadovoljevanja, kadar je to mogoče; ustrezno ukrepanje in zdravljenje ob zdravstvenih težavah dojenčka ali matere; zagotovljeni bivanjski, finančni in drugi materialni viri za družinsko življenje; dovolj časa in praktičnih možnosti za posvečanje dojenčku in njegovim potrebam (porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka); ustrezno porazdeljene družinske in gospodinjske obveznosti; enakopravnost spolov na različnih ravneh in še.

M.K.

.
- Oglas -
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -