DomovZdravjePandemija aidsa traja že 30 let ...

Pandemija aidsa traja že 30 let …

HIV/aids se upravičeno imenuje kuga sodobnega časa. Ob 30. obletnici pojava bolezni ugotavljamo, da smo zelo uspešni pri zdravljenju. A kljub temu, da že 30 let poznamo načine širjenja okužbe, pandemije še vedno ne moremo učinkovito zajeziti ne v razvitem, še manj pa v nerazvitem svetu. Ob vsakem bolniku, ki ga začnemo zdraviti, se pojavita dve na novo okuženi osebi. Žal ostaja enako tudi s stigmo, prastrah je ostal: okuženi se še vedno bojijo socialne smrti doma, med prijatelji in na delovnem mestu. Bolezen je še vedno neozdravljiva, učinkovitega cepiva še ni na obzorju.

hivPandemija obsega 33,3 milijona okuženih ljudi, od tega 30,8 milijona odraslih, 16 milijonov oseb je ženskega spola, starejših od 15 let, in 2,5 milijona je otrok, mlajših od 15 let. Vsako leto se na novo okuži približno 2,5 milijona ljudi in 1,8 milijona ljudi umre zaradi aidsa. Največ okuženih je v podsaharski Afriki (22,5 milijona ljudi), v zadnjem obdobju pa se okužba najhitreje širi v državah bivše Sovjetske zveze in v južni in jugovzhodni Aziji.
V razvitem svetu je okužba najbolj razširjena med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM), v nerazvitem svetu (predvsem v podsaharski Afriki) med heteroseksulci, v vzhodni Evropi in jugovzhodni Aziji pa med injicirajočimi uživalci prepovedanih drog. V Evropi so tudi države, kjer prevladujejo okuženi injicirajoči uživalci prepovedanih drog, kot so na primer Portugalska in Baltiške države.

Epidemija v sloveniji

Slovenska epidemija je še vedno razmeroma majhna. Glede na podatke Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) je v Sloveniji s HIV okužena manj kot ena oseba na 1000 prebivalcev. Vendar se epidemija v Sloveniji zadnja leta hitro povečuje.
V prvem desetletju epidemije (1986–1995) smo v poprečju odkrili 11 na novo okuženih oseb, v drugem desetletju (1996–2005) se je številka povzpela na poprečno 18 primerov letno, leta 2004 smo opazili skrb zbujajoč preskok, leto 2005 pa je bilo prelomno, ker se je število prvič povzpelo na skoraj 40.
V zadnjih petih letih (2006–2010) odkrijemo v poprečju več kot 40 novih primerov okuženih oseb na leto. Letos je najslabše,  pričakujemo blizu 60 na novo okuženih in obolelih oseb. V seštevku se je pri nas do sedaj okužilo 490 oseb, 90 jih je zaradi aidsa umrlo. Naša epidemija se strukturno ne spreminja. Večinoma gre za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM). Zadnjo diagnozo okužbe s HIV med injicirajočimi uživalci prepovedanih drog smo postavili leta 2001, zadnjo diagnozo pri otroku, rojenem HIV pozitivni materi, pa leta 2004.

- Oglas -

Izkoreninimo aids iz slovenije

Slovenija je majhna, epidemija ni obsežna, večina na novo okuženih se okuži v Sloveniji (blizu  90 odstotkov), večina okuženih je v skupini MSM. Predvidevamo, da v Sloveniji obstaja skupina okuženih MSM (nekaj sto?), ki ne ve za svojo okužbo. Zakaj se nočejo testirati, ni povsem jasno, verjetno pa je spolna svoboda močnejša od strahu in odgovornosti. Ti najbolj širijo okužbo. Ta skupina je težko dostopna za testiranje, zato bi bila potrebna dobro načrtovana intervencija zdravstva in nevladnih MSM organizacij (DIH, Legebitra, Škuc Magnus), ki bi informirala MSM o pomenu zgodnje diagnoze okužbe s HIV, torej pogostega testiranja in pravočasnega zdravljenja.
Narejeni so že prvi koraki, v zadnjem obdobju je testiranje dosegljivo tudi zunaj bolnišnic (na primer v klubu K4 v Ljubljani), pripravlja se projekt testiranja na domu. Na tem področju so naredile največ nevladne organizacije s svojimi programi za vse ranljive skupine (projekta »Nevidni trikotnik« in »Prenašaj sporočilo, ne virusa!«). Vedenje o okužbi je zelo pomembno za osebo samo in zaradi epidemiološkega pomena. Intenzivno promoviranje testiranja na okužbo s HIV med MSM mora tako biti nujni del celostnega preprečevanja spolnega prenašanja okužbe med MSM, ki temelji na promociji odgovorne in varnejše spolnosti, vključno s pravilno in dosledno uporabo kondomov.

Prekinimo molk

aidsOsnovni preventivni ukrepi temeljijo na sistemu ABCD:
A (»abstinence«), vzdržnost brez spolnih odnosov
B (»be faithfull«), bodi zvest; svetovanje in testiranje
C (»condome«), uporaba kondomov in lubrikantov
D (»drugs«), menjava igel in pribora za injiciranje ter varna mesta za injiciranje nedovoljenih drog).

Zelo pomembna je pozitivna preventiva, to je vključevanje HIV pozitivnih oseb v preventivne programe, kar pomeni – prekiniti molk!
Klasični preventivni ukrepi so enostavni, vendar žal niso življenjski, niso učinkoviti. Neuporabni so tako za razviti kot tudi za nerazviti svet. Ljudje živijo po svoje, mimo naših nasvetov in priporočil. Navade ljudi je težko spreminjati, enostavneje se je zateči k kemiji in biomedicinskim ukrepom, kjer je »vložek« ljudi manj zahteven. Vzameš tabletko in si varen. Podobno kot kombinirano zdravljenje se vse bolj uveljavlja kombinirana preventiva:
• zaščitna tableta pred tveganim spolnim vedenjem (»kemični kondom«)
• zdravljenje po tveganem spolnem vedenju, mikrobicidi (daje se jih v obliki gela v nožnico oziroma zadnjik in uničujejo virus)
• zdravljenje genitalnega herpesa, obrezovanje moških (za 60 odstotkov se zmanjša prenos) in protivirusno zdravljenje vseh okuženih.

(več o tem preberite v reviji Zdravje št. 382, december 2011)

- Oglas -

Piše: prof. dr. Janez Tomažič, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana

.
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -