DomovZdravjeAli lahko antidepresivi pomagajo pri kronični bolečini?

Ali lahko antidepresivi pomagajo pri kronični bolečini?

Rezultati nekaterih manjših raziskav, izvedenih v preteklosti, so pokazali, da lahko določeni antidepresivi pomagajo pri blaženju nevropatske bolečine, čeprav to ni njihov primarni namen. Vendar doslej še ni bila izvedena večja metaanaliza, ki bi ponudila natančnejši vpogled v povezavo med uporabo antidepresivov in kronično bolečino. Britanski raziskovalci so se zato pred nedavnim odločili odpraviti ta primanjkljaj. Tako so poskrbeli za metaanalizo večjega števila raziskav. Izsledki so bili objavljeni v znanstveni reviji Cochrane Reviews.

- Oglas -

Prekrivnost kronične bolečine in depresije

Kronična bolečina je praviloma opredeljena kot bolečina, ki traja več kot 3 mesece oziroma dlje od pričakovanega trajanja bolečine glede na specifike poškodbe ipd. Za kronično bolečino je obenem značilno, da vztraja kljub uporabi zdravil oziroma različnih metod zdravljenja. Razlogi za kronično bolečino pogosto niso povsem jasni, vendar se domneva, da so biološki sistemi, ki so v ozadju kronične bolečine, prekrivni s sistemi, ki vplivajo na razvoj depresije. Prav to naj bi bil razlog, zaradi katerega so lahko antidepresivi učinkoviti tudi pri lajšanju kronične bolečine, saj vplivajo neposredno na nevrotransmitorske povezave, ki naj bi bile krive za dolgotrajno, navidezno nepojasnljivo bolečino.

Antidepresivi razvrščeni glede na učinkovitost pri lajšanju bolečin

Antidepresivi se sicer občasno že predpisujejo za lajšanje kronične bolečine, vendar tovrstna uporaba ni podprta z nedvoumnimi znanstvenimi dokazi. Kot omenjeno, so se britanski raziskovalci lotili metaanalize, saj so želeli dobiti jasnejšo predstavo o tem, ali so dokazi o pozitivnem vplivu antidepresivov na osebe s kroničnimi bolečinami zares dovolj zanesljivi. Najprej so poiskali vse dostopne klinične študije, ki so bile posvečene vplivu antidepresivov na kronično bolečino. Nato pa so preučili zbrane podatke in antidepresive, ki so bili uporabljeni, razvrstili glede na njihovo učinkovitost pri lajšanju bolečine.

Preučevan vpliv treh različnih skupin antidepresivov

Analiziranih je bilo 176 študij, v katerih je skupno sodelovalo skoraj 29.000 oseb. V kliničnih raziskavah je bilo uporabljenih 89 različnih zdravil oziroma antidepresivov. Večinoma je šlo za selektivne zaviralce ponovnega privzema serotonina (SSRI), neselektivne zaviralce privzema serotonina in noradrenalina (SNRI) ter triciklične antidepresive (TCA). Bolečino, s katero so se spopadale osebe, ki so sodelovale v kliničnih testiranjih, je bilo v večini primerov mogoče razvrstiti v eno od naslednjih treh kategorij: a) nevropatska bolečina, 2) mišično-skeletna bolečina ali c) bolečina, povezana s fibromialgijo.

- Oglas -

Največ dokazov o protibolečinskem delovanju pri dveh učinkovinah

Kakšni so bili torej rezultati? Raziskovalci so ugotovili, da pri večini antidepresivov ni na voljo dovolj dokazov, ki bi potrdili protibolečinsko učinkovanje zdravila. Največ dokazov za tovrstno delovanje je bilo mogoče najti pri učinkovini, imenovani duloksetin. Pacienti, ki so jemali standardni odmerek zdravila, so se v povprečju počutili precej bolje od tistih, ki so prejemali placebo. Precej dokazov za protibolečinsko delovanje je bilo mogoče najti tudi pri učinkovini, imenovani milnacipran, vendar še vedno ne dovolj za nedvoumno potrditev tovrstnih učinkov. Druga zdravila so se odrezala precej slabše; dokazi o protibolečinskih učinkih so bili precej skromni, kar pa še ne pomeni nujno, da zdravila nimajo tovrstnih učinkov. Pomanjkljivi dokazi – tako »za« kot »proti« – so bili namreč nemalokrat posledica slabo izvedenih raziskav.

Individualne specifike pri bolečini posebno izrazite

Glede na dostopne podatke tako ni mogoče z gotovostjo zatrditi, da je uporaba antidepresivov pri zdravljenju kronične bolečine varna, kar velja tako za kratkoročne kot za dolgoročne učinke. Vendar pa raziskovalci pri tem opozarjajo, da to nikakor ne pomeni, da bi morale osebe, ki antidepresive uporabljajo v sklopu protibolečinske terapije, zdravila opustiti. Tudi če je vzrok za bolečino enak, so lahko biološke spremembe v živčnem sistemu tako raznolike, da se lahko bolečina izrazi na zelo različne načine. Tako ni presenetljivo, da nekaterim ljudem pri lajšanju bolečine pomagajo tudi antidepresivi, čeprav pri večini ljudi, ki se spopadajo s kroničnimi bolečinami, morda niso učinkoviti.

.
- Oglas -
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -