DomovZdravjeProstovoljci pomagajo bolnim

Prostovoljci pomagajo bolnim

Delovanje prostovoljcev na področju zdravstva je danes v razvitem svetu sprejeta in uveljavljena oblika pomoči bolnikom in drugim osebam s posebnimi potrebami. Na tem področju veliko stori Slovenska filantropija.

- Oglas -

Kako postati prostovoljec, kam se obrniti?

Prostovoljsko delo bogati in popestri bivanje bolnikov oziroma oskrbovancev v času zdravljenja, rehabilitacije, okrevanja.

Prostovoljci

Prostovoljci najbolj pogosto prevzamejo vlogo družabnika, spremljevalca, sogovornika, skratka človeka, ki vzpostavlja z bolnikom, starejšim človekom, oskrbovancem ali drugo osebo s posebnimi potrebami medsebojni odnos in tako vsaj delno prispeva k normalizaciji življenja takega človeka v zavodu. Prevzemajo pa tudi bolj zahtevne naloge, kot so psihološko spremljanje umirajočih, zdravstvena vzgojna dejavnost in deloma tudi psihosocialna pomoč v najširšem smislu.

- Oglas -

Sodelovanje s prostovoljci na vsak način lahko znatno izboljšuje kakovost celovitega delovanja bolnišnice. Prostovoljci seveda lahko nudijo tudi čisto konkretno pomoč bolnikom, kot so npr. drobne praktične usluge (pomoč pri pisanju in branju, oddaja pošte, telefoniranje, nakup sadja, cvetja, higienskih pripomočkov ipd.) in spremljanje bolnika (sprehodi, pot do ambulante oz. sobe za preiskave, laboratorija znotraj zdravstvenega zavoda).

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v okviru Programa Prostovoljstvo nadaljuje prizadevanja strokovnjakov, da bi bile slovenske bolnišnice odprte za sodelovanje s prostovoljci in da bi prostovoljstvo potekalo kakovostno in v zadovoljstvo vseh.

Slovenska filantropija zato izvaja usposabljanja:

  • za prostovoljce, ki se pripravljajo na delo v bolnišnicah,
  • za koordinatorje in mentorje prostovoljcev v bolnišnicah.

Pod okriljem Slovenske filantropije deluje skupina prostovoljcev, ki opravljajo prostovoljsko delo na Onkološkem inštitutu. Kontaktna oseba: Nevenka Alja Gladek, [email protected], 01 433 40 24

M.K.

.
- Oglas -
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -