DomovBolnikova pravna varnost“Brez moje privolitve zamenjali kirurga”

“Brez moje privolitve zamenjali kirurga”

V bolnišnici sem bil naročen na operacijo. Dvakrat so mi jo prestavili. Tretjič so me sprejeli, a so mi sporočili, da me ne bo operiral kirurg, s katerim sem se v ambulanti za operacijo dogovoril in pri katerem sem tudi podpisal privolitev v poseg v dobri veri, da bo poseg opravil prav on. Ali ustanova lahko zamenja kirurga brez bolnikove vednosti?

- Oglas -
kirurg

Zakon o Pacientovih pravicah (ZPacP) v svojem devetem členu načelno določa, da ima bolnik pravico do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev, ki mu bo zaupal svoje zdravljenje. Vendar je ta, načelno popolnoma svobodna izbira, omejena v desetem členu ZPacP. Deseti člen pravi, da zdravnik ali izvajalec zdravstvenih storitev, ki ga je bolnik izbral, lahko pod pogojem, da ne gre za nujno medicinsko pomoč, njegovo izbiro zavrne le v posebej utemeljenih primerih, ko bi bilo zdravljenje predvidoma manj uspešno oziroma nemogoče ali kadar tako določa zakon. Zdravljenje pri izbranem zdravniku je na primer nemogoče, ko je ta iz kakršnegakoli razloga odsoten. Ustanova mora v takih primerih bolniku predlagati izbiro drugega zdravnika ali celo izvajalca zdravstvenih storitev ter razloge za zavrnitev pojasniti v pisni obliki v osmih dneh od izražene bolnikove izbire. Iz tega člena izhaja, da ustanova kirurga ne more zamenjati brez bolnikove vednosti, da mu mora predlagati drugega zdravnika (ali celo ustanovo), poleg tega pa deseti člen uvaja novost, ki prej zakonsko ni bila opredeljena. Novost pri odklonitvi pravice do izbire zdravnika je obveznost zapisa zavrnitve in razlogov za zavrnitev v bolnikovo dokumentacijo.

Toda v takih primerih (kirurški poseg) postopek zgolj s tem dejanjem še ni zaključen. Če ustanova bolniku predlaga drugega zdravnika, v tem primeru kirurga, se odpira vprašanje veljavnosti privolitve v poseg po pojasnilu. Če je bila privolitev po pojasnilu podpisana nekaj mesecev pred samim kirurškim posegom, je njena veljavnost in zakonitost lahko vprašljiva zgolj zaradi tega dejstva (zelo dolg časovni razmak med privolitvijo in kirurškim posegom). V tako dolgem obdobju med podpisom in samim posegom lahko nastopijo nove okoliščine, ki jih prvotna privolitev ni zajela. Vsekakor pa je menjava kirurga, na katerega je bolnik vezal svojo privolitev, lahko okoliščina, ki narekuje pridobitev nove privolitve za poseg. ZPacP v svojem dvajsetem členu določa, da mora pojasnila, potrebna za pridobitev privolitve, podati zdravnik, odgovoren za zdravljenje. Zdravnik mora vse, kar mu nalaga dvajseti člen, bolniku pojasniti v neposrednem stiku, obzirno, na bolniku razumljiv način oziroma skladno z individualnimi sposobnostmi sprejemanja informacij, v celoti in pravočasno.

Dvajseti člen v nadaljevanju sicer dodaja, da za operativni ali drug medicinski poseg, povezan z večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo, bolniku da razumljiva ustna in pisna pojasnila zdravnik, ki bo opravil medicinski poseg, če to ni možno, pa drug zdravnik, ki je usposobljen za tak medicinski poseg. Toda to določilo je potrebno razumeti zgolj v luči dejstva, da drug zdravnik v takih izjemnih primerih govori v imenu zdravnika, ki bo poseg opravil, še posebej, če bolnik svojo privolitev veže na določenega zdravnika (tistega, ki mu zaupa). Slednje izhaja tudi iz tretjega odstavka dvajsetega člena ZPacP, ki govori, da ima bolnik pravico do sprotnega in podrobnega obveščanja o poteku zdravljenja ter po koncu medicinskega posega oziroma zdravljenja pravico do obveščenosti o rezultatu zdravljenja oziroma morebitnih zapletih. Dodatno lahko nenadna menjava kirurga, s katerim se bolnik ne strinja, odpre vprašanje morebitnega kaznivega dejanja po 125. členu kazenskega zakonika. Po tem členu je namreč zdravnikovo poseganje v celovitost bolnikovega telesa brez njegove zakonite privolitve kaznivo dejanje telesne poškodbe.

- Oglas -

Če vam je torej ustanova brez vaše privolitve zamenjala kirurga, vam mora to na vašo zahtevo pisno pojasniti. Z zamenjavo se morate strinjati in podpisati novo privolitev po ustreznem pojasnilu. V vsakem primeru pa lahko kirurški poseg v novo nastalih okoliščinah kadarkoli odklonite.

.
Prejšnji članek
Naslednji članek
- Oglas -
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -