DomovZdravjeKontracepcijske tabletke lahko tveganje za depresijo povečajo za kar do 130 %

Kontracepcijske tabletke lahko tveganje za depresijo povečajo za kar do 130 %

Depresija spada med najpogostejše težave, povezane z duševnim zdravjem, vendar znanstveniki kljub temu ne razumejo povsem natančno, kateri dejavniki vse lahko prispevajo k razvoju depresije. Običajno gre namreč za kompleksen splet zunanjih in notranjih dejavnikov.

- Oglas -

Tako lahko vseskozi prebiramo o novih odkritjih s tega področja. Kot so pred nedavnim ugotovili raziskovalci, ki so o svojih odkritjih poročali v znanstveni reviji Epidemiology and Psychiatric Sciences, lahko k povečanemu tveganju za depresijo prispeva tudi uporaba oralne kontracepcije. Pri nekaterih osebah se lahko tveganje za depresijo zaradi uporabe kontracepcijskih tabletk poveča za kar 130 odstotkov …

»Pristranskost zdravega uporabnika« ena od pogostih metodoloških težav

Raziskave, osredotočene na povezavo med uporabo oralne kontracepcije in tveganjem za depresijo, so bile sicer v preteklosti že izvedene, vendar je najnovejša študija v določenih pogledih precej zanesljivejša od večine preteklih raziskav. Na večino izsledkov, ki smo jih imeli na voljo do nedavnega, je namreč najverjetneje vplivala t. i. pristranskost zdravega uporabnika, saj so bile v raziskave vključene samo osebe, ki so kontracepcijske tabletke še vedno uporabljale. Pri tem ni bilo upoštevano, da so morda nekatere osebe oralno kontracepcijo opustile prav zaradi težav z razpoloženjem, ki so se pojavilo.

Posledično pa se je zdelo, da je negativen vpliv hormonske kontracepcije manjši, kot je v resnici. Pri novi raziskavi je bil tako zajet precej večji vzorec, pri čemer so bile upoštevane tudi osebe, ki so oralno kontracepcijo uporabljale v preteklosti, ne pa nujno med samim zbiranjem podatkov oziroma v obdobju, ko so se izpolnjevali vprašalniki. Upoštevani so bili podatki za več kot 264.000 oseb, pri čemer jih je približno 80 odstotkov izmed njih kontracepcijske tabletke že uporabljalo.

- Oglas -

Tveganje za depresijo posebno visoko prvi dve leti

Raziskovalci so s pomočjo analize podatkov ugotovili, da je tveganje za depresijo posebno visoko prvi dve leti po začetku uporabe oralne kontracepcije (v primerjavi s tveganjem pri osebah, ki niso nikoli uporabljale kontracepcijskih tabletk). Posebno šokanten pa je podatek, da opustitev oralne kontracepcije ne odpravi nujno povečanega tveganja za depresijo, posebno pri osebah, ki so začele kontracepcijske tabletke uporabljati že med adolescenco, pozneje pa so to obliko kontracepcije opustile. Pri drugih skupinah se verjetnost za depresijo po opustitvi oralne kontracepcije na srečo postopoma zmanjšuje – in je po približno dveh letih primerljiva s tveganjem pri osebah, ki niso nikoli uporabljale kontracepcijskih tabletk.

Razpoloženje odvisno tudi od spolnih hormonov

Ena od pomembnih prednosti raziskave je bila tudi ta, da so imeli raziskovalci na voljo podatke za več parov sester dvojčic. Tako se zdi, da pri odkriti povezavi ne gre samo za korelacijo, ampak da bi bila lahko v ozadju vzročno-posledična povezava. To se zdi logično, saj kontracepcijske tablete vplivajo na hormone, od katerih je lahko odvisno tudi razpoloženje. Upoštevati je sicer treba, da je depresija tudi nasploh pogostejša pri ženskah kot pri moških. To je povezano tako z biološkimi kot z družbenimi dejavniki. Pri bioloških dejavnikih je treba izpostaviti predvsem nihanja estrogena in progesterona med menstrualnim ciklom, nosečnost in menopavzo.

Največje omejitve nove študije?

Raziskovalci, ki so pripravili novo študijo, so se sicer izognili »pristranskosti zdravega uporabnika«, ki je bila pogosta metodološka težava predhodno izvedenih raziskav, vendar je imela študija kljub temu določene omejitve. Ena od glavnih je bila ta, da so se morali raziskovalci pri podatkih, kot so začetek uporabe oralne kontracepcije, bolezni v družini in zaključek jemanja kontracepcijskih tablet, zanašati izključno na podatke, ki so jih posredovali sodelujoči, kar seveda pomeni večjo verjetnost za pomanjkljive ali netočne informacije. Poleg tega pa raziskovalci niso imeli na voljo podatkov o vrsti uporabljene oralne kontracepcije.

Ginekolog naj bo seznanjen z morebitno zgodovino duševnih motenj

Strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno, da so ginekologi seznanjeni z zgodovino duševnih težav pri pacientkah. Tako lahko v primeru zanimanja za oralno kontracepcijo ocenijo tveganje in po potrebi predlagajo alternativno kontracepcijsko metodo.

.
- Oglas -
- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -